menu

Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van Korfbaldeals.nl van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer. Disclaimer is opgemaakt d.d. dinsdag 9 december 2014 door Korfbaldeals.nl

Aansprakelijkheid

Korfbaldeals.nl besteedt veel tijd aan de inhoud van deze website. Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden om u van de juiste informatie te voorzien, kan het toch nog voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig is of onjuistheden bevat. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Korfbaldeals.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud op de websites waar wij naar verwijzen.

Kom je onverhoopt een fout tegen op de site dan stellen we het op prijs als je ons hiervan op de hoogte stelt via info@korfbaldeals.nl

Informatie

De informatie op deze website, waaronder reviews en nieuws zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies. Korfbaldeals.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Korfbaldeals.nl alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, auteurs, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden / onvolledigheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

Beweringen, meningen en uitingen, geuit in (nieuws) artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Korfbaldeals.nl.Korfbaldeals.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Korfbaldeals.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Rechten

Deze internetsite is bedoeld voor niet-commerciële privé doeleinden.
Korfbaldeals, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen onder andere (handels)namen, logo’s, merken, vergelijkingen, teksten, illustraties en overig grafisch materiaal. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers en of gebruikers van deze site. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Korfbaldeals.nl

Wijzigingen

Korfbaldeals.nl mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden daarom aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.

Korfbaldeals maakt gebruik van cookies

Close